Vi utför snöarbeten i Borgå, Sibbo och Kullo med omnejd. Våra bandschaktare sköter snömottagningsplatserna i Borgå och Neste Oil.

65PX15BJ-EKLUND OY hoitaa lumiauraukset Porvoossa, Sipoossa ja lähialueilla Lumityöt, Porvoo, Sipoo, Kulloo

Snöröjning hos privatpersoner och husbolag

Vi kan också åta oss snöröjning hos såväl privatpersoner som mindre husbolag i Borgå och Sibbo med omnejd. Även snötransporter och lastning.

TA KONTAKT