Grusförsäljning

Vi betjänar: må-fr 07-16, övriga tider enligt överenskommelse, ADRESS: Helsingforsvägen 1289, 06830 Borgå, TELEFON: 0505 860 100
(Mellan Söderkulla och Kullo, vid väg 170)


Visa större karta: Helsingforsvägen 1289, 06830 Borgå

Grus från Rännarsten – krossterminal

Kiviainesmyynti

Krossterminalen finns vid väg 170 mellan Söderkulla och Kullo. Vi är på plats må-fr 7-16, övriga tider enligt överenskommelse: Helsingforsvägen 1289, 06830 Borgå. Kontakta oss: 0505 860 100.

Grusförsäljning Borgå, Sibbo - Rännarsten-krossterminal

må-fr 07-16, kvällar och veckoslut enligt överenskommelse. Kontakta per telefon: 0505 860100. Tilläggsinformation i grusärenden ger Björn Eklund 0400 860 700

Bergskross

Kiviainesmyynti Porvoo, Kulloo, SipooKiviainesmyynti Porvoo, Kulloo, SipooKiviainesmyynti Porvoo, Kulloo, Sipoo

Krossten är brutet och krossat berg.
Vi krossar och sållar olika grovlekar enligt standard och behov.
Krossgrus är ett utmärkt material till gator och vägar samt vid dränering runt hus. Stenmjöl används bland annat på gårdsplaner och vid plattläggning.

 

Produktbeskrivning

 • Krossgrus 0-150 mm
 • Krossgrus 0-90 mm
 • Krossgrus 0-56 mm
 • Krossgrus 0-31 mm
 • Krossgrus 0-16 mm
 • Krossgrus 0-11 mm
 • Krossgrus 0-8 mm
 • Stenmjöl 0-6 mm
 • Stenmjöl 0-3 mm

 

Sepel

Sepel är krossat och sållat material som används till dränering och fyllning i husgrunder. Materialet passar också till gårdsplaner och på trädgårdsgångar samt som gatusand. 

Produktbeskrivning

 • Sepel 3-8 mm
 • Sepel 6-16 mm
 • Sepel 6-31 mm

 

TA KONTAKT

KONTAKT - BJ-EKLUND OY

0500 860 700, fax 019 652 098
Faktureringsadress: Jakobsvägen 51, 06830 Kulloby
FO-nummer 1947202-4

Jonathan Eklund | Stubbar, sprängsten, energived, mylla
Björn Eklund | Grus

SKYPE-KONTAKT

Du kan ringa eller meddela oss gratis via Skype-programmet.