Maanrakennustyöt ja maansiirto

Jordbyggnad och transport av jord i Sibbo och Borgå med närområden. Vi har specialiserat oss på husgrunder, kommunalteknik, gårdsplaner och vägarbeten samt även rivning av befintliga byggnader.

 


 

Husgrund

 • Röjning på tomt och väg (trädfällning, stubbröjning och transport, grävning och transport av överskottsjord)
 • Grundläggande grävning
 • Fyllning i och kring husgrunden
 • Rörarbeten (vatten, avlopp, dränering, regnvattenbrunnar och isolering)

 

Rivning av objekt på tomten

Vi river, sorterar och transporterar rivningsmaterialet om det finns byggnader med rivningslov på tomten. Rivningsavfallet sorteras noggrant för att minimera soptippskostnaderna. Läs mer >

 

Dränering

Vi gräver och lägger ner rör samt fyller dräneringsdiken

 

Vatten och avlopp

 • Installation av vatten och avloppsrör samt anslutning till kommunalteknik eller reningsverk
 • Anläggning av reningsverk / avloppspumpar (ej elarbeten) 
 • Filtreringsbäddar

 

Vägbyggen

Vi sköter alla skeden av vägbyggnadsarbetet:

 • Tar bort ytjord och lägger vägtrummor vid behov
 • Filtreringduk
 • Bottenschikt (indelas i tjäl- och ej tjäl)
 • Bärandeschikt
 • Ytschikt 
 • Vägdikning

 

Bandschaktaruppdrag

Sommartid utför våra bandschaktare landskapsvård och vägbyggnadsprojekt i Södra Finland, främst i Borgå med kranskommerner. Också markberedning av gamla sandgropar och grustag är lämpliga jobb för oss. Bandschaktare fungerar mycket effektivt på jordavstjälpningsplatser och vid åkerplaning. Maskinerna väger 22 tn och har 90 cm breda band och 4 m breda schaktblad.

 

 TA KONTAKT! 

Vårt verksamhetsområde: Sibbo, Borgå, Kervo, Tusby, Träskända, Borgnäs, Mäntsälä, Vanda.