Stubbar, ris, sprängsten och skogsvård

Flymossens återvinningsterminal
ADRESS: Oljevägen 790, 07130 Borgå, TELEFON: 0500 860 700
(Mellan Nickby och Kullo, vid väg 148)


Visa större karta: Oljevägen 790, 07130 Borgå

Klippning av energived och närtransport

Stubbar, ris, sprängsten och skogsvård

Kantojen, risujen ja louheen kierrätys

På Flymossen vid väg 148, mellan Nickby och Kullo tar vi emot stubbar, kvistar och stenar för återanvändning. Oljevägen 790, 07130 Borgå. Kontakta Jonathan, 0500 860 700 i stubb- och stenärenden.

På ett 4 hektars område mottages stubbar och ren sprängsten.


 

Stubbar och ris tas emot eller avhämtas

Kantojen lajittelu ja vastaanottoKantojen nouto Flymossen

Ska dina stubbar bort? Vi tar emot rena stubbar enligt överenskommelse, vi avhämtar också direkt från arbetsplatser. Det här alternativet är enkelt och bekvämt för kunden då bilen sköter jobbet och tar upptill 30 l-m3/frakt. Stubbarna putsas och flisas till biobränsle som transporteras till värmeverket. Rötter och mull avskiljs under reningsprocessen och lagras c. 4 år varpå mullen sållas och stenarna krossas. Av verksamheten uppstår inget avfall. Vi bryter, transporterar och tar emot stubbar och grenar mot ersättning.

 

 

Mylla till salu

Vår mylla är näringsrik och ekologisk med tillsats av hästspillning, torv och kalk. Produktens grovlek, 0-40 mm. Myllan är en biprodukt av verksamheten.

Mottagning av sprängsten och grusförsäljning

louheen-vastaanotto

På Flymossen tar vi emot c. 10.000 ton sprängsten per år. Stenarna krossas och säljs enligt överenskommelse.Energivedsröjning vid åkrar och vägrenar 

Problem med igenvuxna skogsbestånd, vägar, diken eller åkerkanter? Vi fäller, samlar och flisar energived. Vår grävmaskin är utrustad med energigrip och med skogsmaskinen samlar och transporterar vi energiveden. Din kontaktperson är Jonathan Eklund, 0500 860 700 

 

Skogsskötsel och skogsvärdstjänster

Vi erbjuder professionell service inom skogsbranchen, bl. a. tomthuggning och gallring, övrig avverkning med skogsmaskin och vid behov med motorsåg. Verksamhetsområdet är Borgå med kranskommuner. Våra kunder är byggnads- och jordbyggnadsföretag, städer, kommuner, herrgårdar och privatpersoner. Maskinell avverkning är vårt främsta område.

 

Gallring och tomthuggning

Tomtröjning enligt avtal. Vi köper virket till dagspris och sköter transporten av ris och stubbar vid behov. Även landskapsröjning och större avverkningar kan vi åta oss, samt sköta skogsanvändnings meddelandet och ansöka om energivedsunderstöd.

 

TA KONTAKT 

Verksamhetsområde: Sibbo, Borgå, Kervo, Träskända, Tusby, Borgnäs, Mäntsälä, Vanda, Helsingfors.
Din kontaktperson är Jonathan Eklund, 0500 860 700
 

KONTAKT - BJ-EKLUND OY

0500 860 700
Faktureringsadress: Jakobsvägen 51, 06830 Kulloby
FO-nummer 1947202-4

Jonathan Eklund | Stubbar, sprängsten, energived, mylla
Björn Eklund | Grus

SKYPE-KONTAKT

Du kan ringa eller meddela oss gratis via Skype-programmet.