Maanrakennustyöt ja maansiirto

Maanrakennus- ja maansiirtotyöt Sipoossa, Porvoossa ja lähialueilla. Olemme erikoistuneet omakotitalojen, pihojen sekä teiden pohjatöiden toteuttamiseen kaikenkokoisilla työmailla.

 


 

Talojen pohjatyöt ja perustukset

 • Tontin ja tien raivaukset (puiden kaadot, kantojen irroitukset ja poisviennit, ylijäämämaiden kaivuut ja poisviennit)
 • Rakennusten perustuksien kaivuut
 • Perustuksen sisä- ja ulkopuolinen täyttö
 • Talon ulkopuolisten putkien asennukset (viemärit, vesijohdot, salaojitukset ja sadevesiputket, routaeristykset)

 

Talon tai rakennuksen purkaminen

Kun tontilla sijaitsevan talon purkutyöt ovat ajankohtaisia ja purkulupa hankittu, autamme talon purkutyössä, purkujätteen lajittelussa ja poisviennissä tontilta. Purkujäte lajitellaan ja kierrätetään tarkkaan jo siksi, että jäte- ja kaatopaikkakulut ovat mahdollisimman pienet. Lue lisää >

 

Salaojitus

Kaivamme salaojat, asennamme salaojaputket ja täytämme ojat.

 

Vesi ja viemäri

 • Rakennuksesta ulos johtavien viemäriputkien asennukset ja niiden liittäminen kunnallistekniikkaan, pienpuhdistamoon tai vastaavaan
 • Myös pienpuhdistamon (lukuunottamatta sähkötyöt) asennukset 
 • Saostuskentän rakentaminen

 

Tien rakentaminen

Toteutamme kaikki pihateiden rakentamiseen liittyvät vaiheet:

 • Pintamaan poistaminen ja tarvittaessa tierumpujen asennus 
 • Suodantinkankaan levittäminen 
 • Jakavan kerroksen levittäminen tien pohjakerrokseksi (kerros jakaa routivan ja ei-routivan materiaalin) 
 • Kantavan kerroksen levittäminen 
 • Pintakerroksen levittäminen 
 • Tien ojien kaivuutyöt 

 

Puskukonetyö

Kesäisin puskukoneemme tekevät työtä erilaisissa maisemointitehtävissä sekä tienrakennusprojekteissa Etelä-Suomessa. Päätoimialueemme on Porvoo lähikuntineen. Vanhojen, toimintansa lopettaneiden hiekkakuoppien maisemointi on tärkeä työllistäjämme.

Puskukoneemme ovat erittäin tehokkaita maan vastaanotossa maankaatopaikoilla sekä peltojen tasauksessa. Molemmat 22 tn painavat koneet on varustettu leveillä 90 cm teloilla sekä 4 m puskulevyllä.

 

 Ota yhteyttä! 

Toiminta-alueemme: Porvoo, Sipoo, Kerava, Tuusula, Pornainen, Mäntsälä, Järvenpää, Vantaa